ประชาสัมพันธ์

รู้ก่อนเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อสายสามัญ ม.4-6 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสาธิต ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.) สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยช่างศิลป ศึกษาต่อด้านอื่นๆ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ ม.6 (ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย) สายวิทย์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สายศิลป์ คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ /...

ปฏิทิน

มีนาคม 2017
พฤ อา
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ